Jednym ze sposobów na uregulowanie cash flow jest sprzedaż wierzytelności. Jak działa to rozwiązanie? Kto oferuje usługi zakupu wierzytelności? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym tekście. Zapraszamy do lektury!

Handel wierzytelnościami

Skupem wierzytelności pochodzących z obrotu gospodarczego zajmują się specjalistyczne firmy finansowe. Z reguły instytucje tego typu świadczą również inne usługi z zakresu szeroko pojętych finansów dla biznesu i dochodzenia należności, np. faktoring, pożyczki i windykację.

Rezultatem podpisania umowy o transakcji tego typu jest zmiana wierzyciela – prawa i obowiązki przechodzą na nabywcę, który przelewa umówioną kwotę na konto „starego” wierzyciela. Umowa sprzedaży wierzytelności nie dojdzie do skutku bez zgody dłużnika, jeśli ten ostatni zastrzegł sobie prawo do decydowania o transferze wierzytelności na podmiot trzeci.

Jakie wierzytelności można sprzedać?

Firmy zajmujące się handlem prawami do długu skupują różne rodzaje wierzytelności: wymagalne (nieprzedawnione, których termin zapłaty już minął), niewymagalne (których termin zapłaty dopiero zapadnie i został sprecyzowany w dokumencie sprzedaży), wynikające z różnych tytułów – umów, regresów, praw do zwrotu kaucji i nie tylko. Sprzedawane roszczenia mogą być udokumentowane na różne sposoby – poprzez faktury, umowy, weksle, noty odsetkowe itp. Niektóre podmioty oferują również skup pakietów wierzytelności – portfele B2B.

Szerokie możliwości sprzedaży przekładają się na różnorodne korzyści dla wierzyciela szukającego kupca. Sprzedając prawo do długu, przedsiębiorstwo pozbywa się ryzyka niewypłacalnego dłużnika i, co za tym idzie, kosztów związanych z ewentualną windykacją. Każdy, kto choć raz próbował dochodzić swoich należności u nierzetelnego kontrahenta, wie, że może to być istna droga przez mękę.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Sprzedaż wierzytelności remedium na kłopoty finansowe – Zapraszamy!

Comments are closed.