Wsparcie rodzin z dziećmi jest jednym z podstawowych zagadnień realizowanych w państwach UE – nie inaczej jest w Niemczech. Temat Kindergeld jest często podnoszony szczególnie przez Polaków mieszkających w Niemczech lub też planujących przeprowadzkę w celach zarobkowych. Kto może wnioskować o zasiłek rodzinny w Niemczech? Czy świadczenia przyznawane są na każde dziecko? Jakie wymogi należy spełnić, aby wnioskować o Kindergeld?

Kindergeld – zasiłek rodzinny w Niemczech

Kindergeld, czyli zasiłek rodzinny w Niemczech, przysługuje na każde dziecko w rodzinie. Obowiązuje tu jedna zasada: Kindergeld wypłacany jest dzieciom do 25 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki, jak również dzieciom niepełnosprawnym, o ile niepełnosprawność zostanie potwierdzona przez lekarza przed ukończeniem przez dziecko 18-stego roku życia. Kindergeld na pierwsze i drugie dziecko wynosi obecnie 204 euro, na trzecie dziecko odstaje się 210 euro, każde kolejne to 235 euro. Kwoty te są waloryzowane co kilka lat.

Kto może wnioskować o Kindergeld?

Zasiłek rodzinny w Niemczech przysługuje nie tylko Niemcom, ale też wszystkim obcokrajowcom pracującym w Niemczech na prawach niemieckich, odprowadzających tu podatki, również pracowników sezonowych, osób, które posiadają własną działalność gospodarczą nad Odrą czy też Polaków pracujących w Niemczech, ale odprowadzających składki socjalne w Polsce. Istotne jest złożenie odpowiednich dokumentów poświadczających nasze zarobki, jak również udokumentowanie adresu zamieszkania dziecka. 

Czy możliwe jest pobieranie jednocześnie Kindergeld i 500+? Nie – jednak chcąc pobierać Kindergeld w Niemczech musimy jednocześnie złożyć wniosek o 500+ w Polsce. To urzędy, na mocy obowiązujących przepisów, jak również na podstawie sytuacji rodzinnej podejmują decyzję o tym, który kraj ma pierwszeństwo w wypłacaniu świadczeń.

Comments are closed.